Puhtaus ammattina

Siivoojan työ on merkityksellistä ja palkitsevaa

Nyt kurkataan, millaista siivoojan työ on ja erilaisten siivouskohteiden siivoamista. Siivous on ensisijaisesti palvelua asiakkaallemme eli siivouskohteelle, mutta se vaikuttaa kaikkien tiloissa kulkevien viihtyisyyteen. Siivoojan työ on siis oleellinen osa tilojen toimintaa!

Siivoojan työ voi olla hyvin erilaista eri kohteissa ja työtiimeissä. Joissain tehtävissä siivouksen ohella tavataan paljon ihmisiä ja asiakaspalveluasenne on erityisen tärkeää, ja esimerkiksi rakennussiivouksessa ollaan enemmän oman tiimin eli toisten siivoojien kesken. Perehdytämme kaikki työntekijämme siivoukseen lähtötaidoista huolimatta sekä erikseen jokaiseen kohteeseen.

 

Siivoojan työ vaihtelee kohteen mukaan

 

Siivoojien työtehtävät jaetaan eri osastoihin sen mukaan, millaista siivousta kohteessa tehdään. Eri osastoilla on omat siivousmenetelmät ja -välineet. Siskon Siivouksella siivoojan työ jaotellaan karkeasti ylläpitosiivoukseen ja erikoissiivoukseen eli keikkasiivoukseen.

Haluamme löytää työntekijöillemme heille itselleen mieluisan työpaikan ja siivoojien on mahdollista vaihtaa osastoa, mikäli osaaminen siihen riittää. Eri osastoilla on erilaiset rytmit eikä niistä kaikki sovi aivan kaikille. Meillä on myös kouluttautumismahdollisuus työn ohella, joten uralla pääsee myös etenemään!

 

Ylläpitosiivous

Ylläpitosiivous on säännöllisesti kohteessa tapahtuvaa jatkuvaa siivousta ja siten yleisin siivoamisen muoto, joka on parhaiten tunnettua. Ylläpitosiivoojan työtehtävät sisältävän muun muassa imurointia, pintojen pyyhintää ja yhdistelmäkoneella ajoa.  Työntekijälle yritetään aina saada säännölliset ja tutut asiakkaat. Ylläpitosiivous ei välttämättä vaadi erillistä koulutusta, me perehdytämme tehtäviin, ja asiakaspalveluasenteesta on paljon etua.

Porrassiivous on taloyhtiöiden tilojen siivoamista eli käytännössä porraskäytävien ja yhteisten tilojen puhtaanapitoa. Siinä kuljetaan päivän aikana useissa kohteissa.

Toimistosiivouksessa työskennellään esimerkiksi päiväsaikaan asiakkaan ollessa paikalla tai illalla, kun tilat ovat tyhjinä.

Ravintola- ja myymäläsiivousvuorot sijoittuvat aamuun ja iltaan. Siivous sisältää mm. lattioiden, taukotilojen ja palvelutiskien puhdistusta.

Hotellisiivouksessa kerroshoitajien tärkeä ominaisuus on nopea ja proaktiivinen työskentelyote. Huoneet siivotaan nopeaan tahtiin niiden tyhjennyttyä vieraista ja ennen uusien vieraiden saapumista. Kerroshoitaja on tarkkasilmäinen, että huomaa aivan kaiken olevan viimeisen päälle viihtyisää hotelliasiakkaan silmiin.

Sairaalasiivous sisältää nimensä mukaisesti sairaaloiden ja lääkäriasemien tilat, mutta myös muut korkean hygienian kohteet, kuten laboratoriot ja hoivakodit. Sairaalasiivoojalla on aikaisempaa kokemusta siivoamisesta ja kattava perehdytys hygieenisten tilojen puhdistukseen.

 

Erikoissiivous

Erikoissiivous poikkeaa ylläpitosiivouksesta siten, että siivous kohteessa kestää yleensä lyhyemmän aikaa eikä siivoojalla ole pysyvää kohdetta. Näissä “keikkasiivouksissa” työskennellään omassa tiimissä ja tehdään usein vaativampia puhdistustöitä kuten hajunpoistoja ja otsonointia.

Rakennus- ja loppusiivouksessa tehdään töitä rakennustyömaalla. Asiakkaalle varmistetaan täysin puhtaat tilat rakentamisen jälkeen, ettei rakentamisesta syntynyttä pölyä ja muuta likaa löydy tiloista enää loppusiivouksen jälkeen. Rakennussiivous on reipasta, fyysistä työtä, jossa näkee heti oman työn tuloksen. Rakennussiivouksen työntekijältä vaadimme aina työturvallisuuskorttia.

Suursiivoukseen kuuluvat ylläpitosiivouksen harvemmin tehtävät siivoukset, kuten ikkunoiden pesut sekä lattioiden peruspesut ja vahaukset. Lattioiden peruspesut ovat kertaluontoisia suursiivouksia. Asiakkaiden tilat puhdistetaan perusteellisesti ja työtehtäviä ovat mm. lattioiden ja pintojen puhdistus, vahaus ja kiillotus, sekä ikkunoiden pesut. Työ sisältää siivouskoneiden käyttöä. Jokainen siivooja vastaa itsenäisesti omasta työnjäljestään ja pitää huolta, että se vastaa sovittua tasoa.

 

Siivooja, siistijä, laitoshuoltaja

 

Siivoustyöntekijän nimike riippuu paljon siitä, missä yrityksessä hän työskentelee ja millaiset työtehtävät hänellä on. Meillä Siskon Siivouksella puhutaan kaikista siivoustöitä tekevistä työntekijöistä yleisesti siivoojina, mutta nimityksiä on useampia. Siivoojan palkkaukseen ei vaikuta käytettävä nimike, vaan työntekijän koulutus ja työtehtävien vaatimustaso. Internetissä ja työpaikkailmoituksissa törmää useampiinkin erilaisiin termeihin, joten tässä aukaistuna niistä muutama meidän Siskon Siivouksen näkökulmasta:

 

Siivooja on siivoustyötä tekevä henkilö.

Siistijä termiä emme käytä Siskon Siivouksella. Yleisessä käytössä siistijä on synonyymi siivoojalle.

Porrassiivoojat huolehtivat taloyhtiöiden porraskäytävien siisteydestä.

Laitoshuoltaja on sairaalasiivouksessa työskenteleviä siivooja.

Kerrossiivoojat huolehtivat hotellisiivouksesta.

Keikkasiivous tarkoittaa erikoisiivousta, suursiivousta ja rakennus- sekä loppusiivousta, jolloin kohteessa työskennellään vain vähän aikaa.

 

Kiinnostaako siivoojan työ? Tutustu Siskon Siivouksen työpaikkoihin rekrytointisivultamme!

 

Lue myös:

Meet our cleaning special force – Kumar, Team Leader

Come and join our cleaning special force!

Tule mukaan puhtauden erikoisjoukkoihin

Tutustu puhtauden erikoisjoukkoihin – Jenni, päivystävä siistijä

Tutustu puhtauden erikoisjoukkoihin – Kayode, palveluesimies

Tutustu puhtauden erikoisjoukkoihin – Linda, palveluesimies

Hotelliemäntä on hotellisiivouksen sydän

Aiheeseen

liittyvää

Ota yhteyttä!

Pyydä tarjous tai kysy lisää! Täytä ja lähetä oheinen lomake, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

 

Huomaathan, että löydät kaikki avoimet työpaikkamme tämän linkin kautta. Hyväksymme vain hakemukset, jotka on vastaanotettu rekrytointijärjestelmämme kautta.

You can find all open positions via the link. Please note we only accept applications received through our recruitment system.

© 2024 Siskon Siivous Oy