Porrassiivous

Siskon Siivouksen porrassiivous palvelee yrityksiä ja taloyhtiöitä luotettavasti. Yli 25 vuoden kokemus ja yli 1300 omaa ammattilaista.

Puhtaanapidon tavoitteet taloyhtiöissä

Siskon Siivouksen porrassiivous tarjoaa taloyhtiön kaikille asukkaille, ikään ja kokoon katsomatta, tarvittavan turvallisuus- ja puhtaustason saavuttaminen ja ylläpitäminen. Puhtaustasoon sisältyy myös muita puhtauden elementtejä kuten hygieenisyyttä, siisteyttä, esteettisyyttä, viihtyisyyttä ja järjestystä. Siivouksen tavoitteena on myös varmistaa fyysistä turvallisuutta. Korjausta vaativien kohtien havainnointi ja niistä raportointi kuuluvat Siskon Siivouksen siivoushenkilöstön tehtäviin. Siivooja on käytännössä ainoa henkilö, joka käy säännöllisesti lähes kaikissa rakennuksen tiloissa. Siivoushenkilöstö on avainasemassa mm. kosteusvaurioiden havaitsemisessa. Porraussiivous on siis tärkeää koko taloyhtiön kannalta.

Siivous säilyttää kiinteistöjen arvon – porrassiivous säästää

Tilojen huolellinen hoito vähentää kalliita korjaustoimenpiteitä ja säästää rahaa pitkässä juoksussa. Siivouskustannukset muodostavat laskentatavasta ja kohteesta riippuen rakennusten ylläpitokustannuksista yleensä noin 15–20 %. Sopimattomat työtavat, menetelmät ja aineet voivat nopeuttaa pintojen vaurioitumista. Siksi Siskon Siivouksen ylläpitosiivouksessa keskitytään pintojen oikeanlaiseen ja riittävään puhdistukseen, suojaukseen ja hoitoon. Siivouksella ylläpidetään asukkaiden toivomaa puhtaustasoa. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita määrittelevät mm. terveydelliset näkökohdat, viihtyvyys, käyttäjien turvallisuus, paloturvallisuus ja rakenteiden kunnossa pysyminen sekä asukasrakenne. Laadimme yksilöllisen kuhunkin taloyhtiöön sopivan ylläpitosiivousohjelman ja sovimme jo etukäteen vuosikelloon suursiivoustyöt, kuten ikkunoiden pesut, portaiden peruspesu ja vahaukset sekä saunaosastojen perusteelliset suursiivoukset.

Siskon Siivouksen kerroshoitajien perusedellytykset

Jokainen Siskon Siivouksen työntekijä ymmärtää puhtaanapitopalvelun merkityksen osana asiakkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Ammattitaitoiset siivojamme hallitsevat hygienian perusteet, ymmärtävät infektioiden leviämistavat, käsihygienian merkityksen ja hallitsevat aseptisen työskentelytavan.

Palveluesimiehemme varmistavat puhtauspalvelumme laadun

Esimiehemme ovat henkilöstöämme varten. Palveluesimies on hyvän palvelun laadun kannalta avainhenkilö, jonka tehtävänä on valvoa, että kohteenne siivoustaso on sopimuksen mukaista. Kaikki palveluesimiehemme ovat koulutettuja ja kokeneita oman alansa ammattilaisia. Palveluesimies kiertää oman alueensa kohteet läpi kaksi kertaa kuukaudessa tehden kirjallista omavalvontaa. Kerran kuukaudessa kaikki kohteet käydään läpi asiakkaan kanssa yhteisessä laatupalaverissa.

Palveluesimiehemme vastaavat siivoojiemme koulutuksesta ja perehdytyksestä. Palveluesimies pitää omalle työntekijätiimilleen palaverin kerran kuukaudessa jossa käydään ajankohtaiset asiat, palautteet ja laadunvalvonnan tulokset läpi, sekä kiitetään ja kannustetaan työntekijöitämme hyvästä työstä.

Taloemäntä on tuttu hahmo taloyhtiössä

Porrassiivouksen palveluihimme kuuluu myös taloyhtiökohtainen taloemäntä, joka vastaa siivoustöiden lisäksi myös asukkaiden tarpeista. Kauttamme saa kotisiivouksen ja kodin palvelut asiointiavusta lemmikkien ulkoilutukseen. Taloemäntä on helposti lähestyttävä ja tuttu hahmo talossa luoden turvaa ja ylellisyyttä asumiseen.

 

Mitä enemmän talon asukkaat käyttävät palveluita, sitä kustannustehokkaammaksi itse taloyhtiön tilojen kunnossapito tulee. Muun muassa saunatilat saadaan tarkistettua useammin ja yllättäviin sotkuihin reagoidaan entistä nopeammin henkilökunnan ollessa jo valmiiksi paikalla.

Kysy lisää porrassiivouksesta! Tulemme mielellämme kertomaan lisää.

 

Tommi Outinen

Myyntipäällikkö

0400 980 985

tommi.outinen@siskonsiivous.fi

PYYDÄ TARJOUS

Etsitkö töitä? Looking for a job?

 

Katso avoimet työpaikat / Please click to rekry.siskonsiivous.fi

Lähetä tarjouspyyntö – meiltä kaikki puhtauspalvelut yrityksille!