Koronavirus Siskon Siivouksen toiminnassa

Siivouksen ja puhtauden rooli korostuu, kun estämme virusten leviämistä. Me Siskon Siivouksella varmistamme työntekijöidemme turvallisuuden ja olemme lisänneet heidän osaamistaan laadukkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn.

 

Olemme asiakkaidemme tukena

 

Meille Siskon Siivouksessa asiakkaiden turvallisuus ja asiakkaan toiminnan laadukas tukeminen ovat tärkeitä asioita. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja haemme jatkuvasti uusia toimintamalleja, joilla voimme palvella paremmin asiakkaitamme nopeastikin muuttuvissa olosuhteissa.

Siivous on tärkeässä roolissa näin epidemian aikaan ja meillä on työskennelty ahkerasti, jotta saamme käyttöömme alan parhaat välineet desinfioivaan siivoukseen. Palveluihimme kuuluvat epidemiasiivoukset ja erikoissiivoukset, kuten desinfiointisiivoukset koronatartunnan tai tartuntaepäilyn vuoksi. Kaikkiin kohteisiin on mahdollista tilata myös tehostettua lisäsiivousta.

 

Koronavirus vaatii ammattitaitoiset siivoojat

 

Siskon Siivouksen työntekijät ovat puhtausalan ammattilaisia ja perehdytetty siivoamaan erikoistilanteissa, kuten koronaviruksen aikaan. Haluammekin kiittää kaikkia työntekijöitämme joustamisesta ja loistavasta työstä erityisten tilanteiden edessä! Koulutetut ja puhtaudelle omistautuneet siivoojamme ovat avainasemassa asiakastyytyväisyyden takaamisessa.

Desinfiointisiivous vaatii osaamista ja tarkkuutta. Olemme huomioineet koulutuksissa TTL:n ja THL:n ohjeet siivoustyön tekemiseen koronavirusepidemian aikaan ja koronavirustartuntatilanteisiin. Perehdytämme siivoojat myös kohdekohtaisesti eli yleisten ohjeiden lisäksi siivoojat oppivat, kuinka juuri kyseisissä tiloissa toimitaan. Esimiehet ovat siivoojien kanssa mukana kaikissa tilanteissa, joissa työntekijät tarvitsevat opastusta ja tukea.

 

Aseptinen työskentely

 

Koronavirus vaikuttaa siivoustoimintaan työskentelyn tehostamisena. Aseptinen työjärjestys on nyt entistä tärkeämpää ja sitä tukemaan meillä on kattavat koulutukset työtehtävistä, riittävät suojavarusteet, oikeanlaiset puhdistusaineet ja helposti puhdistettavat työvälineet.

Aseptinen työskentely siivoustyössä tarkoittaa, että noudatamme erityistä huolellisuutta, kun poistamme likaa. Lian poistossa vältämme lian levittämistä. Kun siivous suoritetaan aseptista työjärjestystä noudattaen, suoritusjärjestys ja puhdistaminen tapahtuvat aina edeten puhtaasta likaisempaan pintaan ja edeten ylhäältä alaspäin. Ensin esimerkiksi siivoamme toimistotilat ja vasta näiden jälkeen siirrymme WC- tiloihin tekemään siivoustyötä. Siivoojamme noudattavat myös aseptista omatuntoa ja puhdistavat pinnat vaikkei niillä olisi näkyvää likaa. Kosketuspintoja, kuten ovien kahvoja, valokatkaisijoita, kaiteita ja muita tartuntapintoja puhdistetaan useasti.

 

Siskon Siivouksen varautuminen koronaepidemiaan

 

Seuraamme jatkuvasti Suomen viranomaisten asettamia ohjeita ja muutamme omaa toimintaamme sen mukaisesti. Viestimme tehokkaasti kaikkien työntekijöidemme kanssa, jotta kaikki ovat tietoisia muuttuneista tilanteista ja ajantasaisimmista tiedoista. Teemme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja asiantuntijatahojen kanssa tuottaaksemme tehokkaimmat mahdolliset siivouksen palvelut. Asiakkaille olemme tehneet päivitettyjä ohjeita erikoistilanteissa toimimiseen, ja asiantuntijamme ovat aina heidän tavoitettavissaan.

 

Tutustu myös aikaisempiin blogijulkaisuihimme:

Desinfiointisiivous epidemian aikaan

Työntekijöiden hyvinvointi mahdollistaa laadukkaat palvelut

 

OTA YHTEYTTÄ

 

Päivystysnumero 029 3400 900 palvelee 24/7 kaikissa yllättävissä puhtauden palveluissa.