fbpx
Käsienpesu koronavirus ehkäisyssä

Koronavirus Siskon Siivouksen toiminnassa

Koronavirus on vaikuttanut nopeasti meidän kaikkien elämäämme ja toimintaan. Nyt jos koskaan siivouksen ja puhtauden rooli korostuu, kun teemme kaikkemme estääksemme koronaviruksen leviämisen. Meillä Siskon Siivouksella olemme varmistaneet työntekijöidemme turvallisuuden ja lisänneet heidän osaamistaan laadukkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn epidemia aikaan. Asiakkaiden turvallisuus on meille sydämen asia. Pyrimme tehokkailla siivoustoimilla turvaamaan asiakkaidemme liiketoimintaa.

 

Miten koronavirus (COVID-19) on vaikuttanut toimintaamme

 

Siskon Siivouksessa olemme lisänneet työntekijöiden koulutusta ja kaikki työntekijämme ovat suorittaneet toiminta erikoistilanteissa verkkokurssin, jossa paneudutaan aseptiseen työskentelyyn siivouksessa, käsihygieniaa, yskimishygieniaan ja henkilökohtaisen suojautumisen merkitykseen sekä annetaan ohjeet TTL:n ja THL:n ohjeiden perusteella siivoustyön tekemiseen koronavirusepidemian aikaan ja koronavirustartuntatilanteisiin. Kurssit löytyvät sekä suomen että englannin kielellä. Lisäksi olemme valmentaneet esimiehiä tukemaan työntekijöitä ja asiakkaitamme näissä muuttuvissa tilanteissa.

Seuraamme koronavirukseen liittyvää ohjeistusta ja tarkennamme omaa toimintaamme sen mukaisesti, kun saamme viranomaisilta lisätietoja.  Myös asiakaskohtaiset ohjeet ovat meille tärkeitä ja toimimme niiden mukaan.

Siskon Siivouksella olemme siirtyneet mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyyn. Toimiessamme asiakaskohteissa noudatamme hyvää käsihygieniaa ja yskimishygieniaa, emme kättele, pidämme tarvittavan turvaetäisyyden ja tulemme vain terveinä töihin.

 

Aseptinen työskentely

 

Koronavirus vaikuttaa siivoustoimintaan työskentelyn tehostamisena. Aseptinen työjärjestys on nyt entistä tärkeämpää ja sitä tukemaan meillä on kattavat koulutukset työtehtävistä, riittävät suojavarusteet, oikeanlaiset puhdistusaineet ja helposti puhdistettavat työvälineet.

”Siskon Siivouksella on oma moniammatillinen ryhmä, joka ylimmän johdon kanssa laatii suunnitelmat ja varautumisen tilanteeseen sekä on henkilöstön ja asiakkaiden tukena” –  Siskon Siivouksen epidemiasiivousasiantuntia Paula Haanpää.

 

Aseptinen työskentely siivoustyössä tarkoittaa, että noudatamme erityistä huolellisuutta, kun poistamme likaa. Lian poistossa vältämme lian levittämistä. Kun siivous suoritetaan aseptista työjärjestystä noudattaen, suoritusjärjestys ja puhdistaminen tapahtuvat aina edeten puhtaasta likaisempaan pintaan ja edeten ylhäältä alaspäin.

Tutustu tarkemmin aseptiseen työskentelyyn ja desinfiointisiivoukseen!

 

Olemme asiakkaidemme tukena

 

Meille Siskon Siivouksessa asiakkaiden turvallisuus ja asiakkaan toiminnan laadukas tukeminen ovat tärkeitä asioita. Teemme jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja haemme jatkuvasti uusia toimintamalleja, joilla voimme paremmin asiakkaitamme palvella nopeastikin muuttuvissa olosuhteissa, joista tämä koronaepidemia toimii nyt konkreettisena käytännön esimerkkinä.

 

Koronavirus vaatii ammattitaitoiset siivoojat

 

Siivoojilla on nyt suuri rooli viruksen leviämisen estämisessä ja haluammekin kiittää kaikkia työntekijöitämme joustamisesta ja loistavasta työstä erityisten tilanteiden edessä! Koulutetut ja puhtaudelle omistautuneet siivoojamme ovat avainasemassa asiakastyytyväisyyden takaamisessa.

Desinfiointisiivous vaatii osaamista ja tarkkuutta. Teimme nopeasti oman kattavan verkkokurssin TTL:n ja THL:n ohjeiden perusteella siivoustyön tekemiseen koronavirusepidemian aikaan ja koronavirustartuntatilanteisiin. Jokainen Siskon Siivouksen työntekijä on suorittanut kurssin ja osaa toimia näin epidemia-aikaan. Perehdytämme siivoojat myös kohdekohtaisesti eli yleisten ohjeiden lisäksi siivoojat oppivat, kuinka  juuri kyseisissä tiloissa toimimitaan. Esimiehet ovat siivoojien kanssa mukana kaikissa tilanteissa, joissa työntekijät tarvitsevat opastusta ja tukea.

 

Siskon Siivouksen varautuminen koronaepidemiaan

 

Seuraamme jatkuvasti Suomen viranomaisten asettamia ohjeita ja muutamme omaa toimintaamme sen mukaisesti. Viestimme tehokkaasti kaikkien työntekijöidemme kanssa, jotta kaikki ovat tietoisia muuttuneista tilanteista ja TTL:n ja THL:n ajantasaisimmista tiedoista. Teemme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja asiantuntijatahojen kanssa tuottaaksemme tehokkaimmat mahdolliset siivouksen palvelut. Asiakkaille olemme tehneet päivitettyjä ohjeita erikoistilanteissa toimimiseen, ja asiantuntijamme ovat aina heidän tavoitettavissaan.

Olemme siirtäneet mahdollisimman paljon toimenpiteitä etäpisteille ja pois toimistomme tiloista. Otimme myös ylläpitosiivouksen lisäksi käyttöömme tehostetun siivouksen omissa toimitiloissamme. Työntekijöiden turvallisuuden takaamme laadukkailla siivous- ja suojausvälineillä sekä kattavalla perehdytyksellä erikoistilanteessa toimimiseen.

 

Yrityksemme arvot; kunnioitamme, kuuntelemme, kiitämme ja kannustamme ovat toimintamme keskiössä vaikka koronavirus muuttaakin joitain toimintatapojamme!

Tutustu myös aikaisempiin blogijulkaisuihimme:

Desinfiointisiivous epidemian aikaan

Työntekijöiden hyvinvointi mahdollistaa laadukkaat palvelut