Desinfiointisiivous on käynnissä ja suojavarusteisiin pukeutunut siivoojaa sumuttaa desinfiointiainetta.

Desinfiointisiivous epidemian aikaan

Epidemian aikaan siivous on ratkaisevassa roolissa tartuntojen pysäyttämisessä ja tilojen turvallisuuden takaamisessa. Siskon Siivouksen erikoisjoukot on koulutettu ja  varustettu kohtaamaan kaikki mahdolliset tilanteet. Desinfiointisiivous on tärkeä osa tilannetta, jossa on tapahtunut koronatartunta tai on tartuntamahdollisuus. Tilojen on oltava turvallisia niiden käyttäjille ja siinä puhtauden erikoisjoukkomme ovat etulinjassa.

 

Siivous erikoistilanteissa

 

Desinfiointisiivous on tärkeässä osassa koronatartuntaepäilyn ja koronatartunnan tilanteessa. Työntekijöille on tehty virtuaalinen perehdytyskurssi  TTL:n ja THL:n ohjeiden perusteella siivoustyön tekemiseen koronavirusepidemian aikaan ja koronavirustartuntatilanteisiin. Olemme siirtäneet resursseja erikoissiivouksen osastolle, vastaamaan kasvavaan desinfioivan siivouksen kysyntään. Teemme myös ylläpitosiivouksen kohteissa tehostettua lisäsiivousta, ehkäisemään taudinaiheuttajien leviämistä. Tämä tietenkin silloin, kun desinfiointisiivous ei ole vielä tarpeellinen.

Lue lisää koronaepidemian vaikutuksesta Siskon Siivouksen toimintaan

 

Aseptinen siivous

Aseptinen työskentely siivoustyössä tarkoittaa, että noudatamme erityistä huolellisuutta, kun poistamme likaa ja poistaessamme likaa, vältämme lian levittämistä. Kun siivous suoritetaan aseptista työjärjestystä noudattaen, suoritusjärjestys ja puhdistaminen tapahtuvat aina edeten puhtaasta likaisempaan pintaan ja ylhäältä alaspäin edeten esim. ensin siivoamme toimistotilat ja vasta näiden jälkeen siirrymme WC- tiloihin tekemään siivoustyötä. Siivoojamme noudattavat myös aseptista omatuntoa ja puhdistavat pinnat vaikkei niillä olisi näkyvää likaa. Kosketuspintoja, kuten ovien kahvoja, valokatkaisijoita, kaiteita ja muita tartuntapintoja puhdistetaan useasti.

”Siskon Siivouksella on oma moniammatillinen ryhmä, joka ylimmän johdon kanssa laatii suunnitelmat ja varautumisen tilanteeseen sekä on henkilöstön ja asiakkaiden tukena” –  Siskon Siivouksen epidemiasiivouksen asiantuntija Paula Haanpää.

 

Aseptista työskentelyä tukevat osaavat työntekijät, joilla on tarvittavat ohjeet työskentelyyn, riittävät suojavarusteet, oikeanlaiset puhdistusaineet ja helposti puhdistettavat työvälineet. Tarvittaessa valitsemme kertakäyttöiset siivouspyyhkeet pintojen puhdistamista varten. Käsihygienialla on myös ratkaiseva merkitys työssä.

 

Koko siivousprosessi tähtää turvallisiin tiloihin

Siivouksessa käytetään pääasiassa heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Desinfiointiainetta käytetään eritetahrojen poistoon, saniteettitilojen pintojen puhdistamiseen ja tarvittaessa kosketuspintojen desinfioivaan puhdistamiseen. Desinfiointisiivouksessa yleispuhdistuksen jälkeen kosketuspinnat käsitellään  alkoholi-, vetyperoksidi- tai  klooripitoisella desinfektioaineella.

Siivousvälineet puhdistetaan aina siivouksen päätyttyä tai siirryttäessä puhtausalueelta tai tilasta toiseen. Kohteiden julkiset tilat ja henkilöstön tilat siivotaan tarvittaessa eri välineillä. Näin varmistamme hygienian ja laadukkaan lopputuloksen siivoustyössä.

Roskien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Roskakorit saavat täyttyä enintään kolme neljäsosaa tilavuudestaan. Tämä tarkoittaa sitä, että roskien tyhjentämisväliä tulee useassa asiakaskohteessa tihentää, että taataan asiakasturvallisuus ja turvallinen työympäristö. Roskat kerätään vuotamattomiin pusseihin, jotka voidaan sulkea tiiviisti. Roskakorit tyhjennetään päivittäin etenkin julkisissa tiloissa. Suljetut roskapussit laitetaan polttoon meneviin sekajätteisiin.

 

Suojavarusteet erikoistilanteissa

Erikoistilanteissa, esim. desinfiointisiivous, käytetään kattavampia suojavarusteita siivouksen aikana. Esimiehemme opastavat siivoojat aina suojavälineiden käyttöön. Käytössä ovat tilanteesta riippuen:

  • Hengityssuojaimet, jonka malli määräytyy suojausluokan mukaan
  • Silmäsuojaimet eli suojalasit tai suojavisiiri
  • Suojakäsineet
  • Suojaesiliina
  • Kertakäyttöiset kenkäsuojat
  • Kertakäyttöinen suojatakki tai suojahaalari
  • Kuulosuojaimet
  • Suojajalkineet

 

Desinfiointisiivous erilaisiin tilanteisiin

 

Siskon Siivouksen erikoissiivouksen tiimi on työskennellyt tiiviisti yhteistyökumppaniemme kanssa ja hankkineet valtavia määriä tarvittavia suojavarusteita sekä desinfioivia puhdistusaineita, joilla desinfiointisiivous tehdään. Meillä on käytössä uusinta teknologiaa turvallisten tilojen saavuttamiseksi.

Näistä teknologian tarjoamista mahdollisuuksista erikoistilanteiden hallitsemiseksi ja asiakkaiden auttamiseksi nostamme esille seuraavat:

 

Nocospray suurtehosumutin

Nocospray suurtehosumutin on vaihtoehto nestemäisille desinfiointiaineille. Laitteen toiminta perustuu vetyperoksidikuivahöyrytykseen, joka desinfioi höyrytyksellään myös ilmatilan ja tilassa olevat tekstiilipinnat. Kuivahöyrytys tehdään siivoukseen jälkeen puhtaille pinnoille.

Nocosprayn käyttö kestää tilasta riippuen noin tunnin, minkä jälkeen tilat ovat jälleen käyttökelpoiset. Koronatartuntavaaraa desinfioidessa sumutuksen jälkeen on tunnin varoaika ennen tilan käyttöönottoa. Terveydenhuollon tiloissa on harvoin aikaa sulkea esimerkiksi vastaanottohuoneita, joten Nocosprayn avulla tilojen toiminta lakkaa vain hetkeksi ennen kuin niitä on jälleen täysin turvallista käyttää.

Siskon Siivouksen epidemiasiivouksen asiantuntija Paula Haanpää on tyytyväinen Nocosprayn toimintaan

”Nocosprayn desinfioitavat tilat ovat nopeasti turvalliset ja desinfioiva kuivahöyry on erittäin tehokas, koska se yltää tilojen jokaiseen soppeen. Desinfioinnin tulosta seurataan lisäksi indikaattoriliuskoilla.”

 

UnqAir- ilmanpuhdistin

Ilmassa kulkevia virushiukkasia ja epäpuhtauksia voidaan puhdistaa UniqAir-ilmanpuhdistimella. UniqAir puhdistaa sisäilmasta 99,7% kaikista terveydelle haitallisista epäpuhtauksista. Kun ilma kulkee puhdistimen läpi, kaikki koronavirushiukkaset jäävät suodattimen haaviin kiinni. UniqAir on VTT:n ja TTL:n testaama, terveelliseksi ja turvalliseksi todistettu. Tilat voivat olla normaalissa käytössä samalla, kun UniqAir on päällä, joten se sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin, odotustiloihin ja myymälöihin.

Ilman puhdistuksen ohella tilan pinnat desinfioidaan ja siivotaan tehostetusti täysin turvallisen tilan takaamiseksi.

Paula Haanpää on tutustunut UniqAirin tuloksiin ja on vakuuttunut tästä suomalaisesta innovaatiosta

”UniqAir-ilmanpuhdistin on koronaepidemian aikaan erinomainen mahdollisuus turvata hengittämämme ilma. Se tuo turvallisuutta kaikille tilan käyttäjille; työntekijöille ja asiakkaille”

 

Isopropapnolisumutus

Isoja tiloja ja pintoja desinfioidaan isopropapnolisumutuksella. Se sopii hyvin esimerkiksi aulatiloihin, käytäville, kauppakeskuksen rullaportaisiin sekä autojen desinfiointiin. Ennen sumutusta tiloihin tehdään aseptinen siivous ja puhtaille pinnoille suihkutetaan isopropropapnolipitoista desinfiointiainetta. Aineen pitää antaa rauhassa kuivua pinnoille.

Kuvassa on malliesimerkki isopropapnolidesinfioinnissa, jossa Siskon Siivouksen autoa desinfioidaan seuraavaa asiakaskohdetta varten.

 

 

Lue lisää desinfiointisiivouksesta ja käyttämistämme siivouslaitteista!