Porrassiivous lisää asumisen turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä säästää pintoja

Koronaepidemian aikana taloyhtiöiden yleisten tilojen siivoamisen merkitys on korostunut viruksen leviämisen torjunnassa. Asukkaiden tehdessä etätöitä ja käydessä etäkoulua kuljetaan rappukäytävissä tiheämmin kuin normaalisti. Osana tartuntojen leviämisen ehkäisyä on useissa taloyhtiössä otettu käyttöön tehostettu siivousohjelma, jossa siivouskertojen lukumäärää sekä kosketuspintojen desinfiointia on lisätty viikko-ohjelmaan. Osalla asiakkaita on otettu käyttöön kosketuspintojen uusia innovatiivisia suojausmenetelmiä, kuten viruksia valokatalyysillä tuhoavia nanopinnoitteita ja kuparipinnoitteisia suojateippejä, joiden pinnalla virukset tuhoutuvat. Taloyhtiön yleisten tilojen siivouksella on suuri merkitys asukkaiden turvallisuuden lisäksi myös viihtyvyyteen ja taloyhtiön arvon säilymiseen. Siskon Siivouksen porrassiivouksen palveluesimies Katre Laanemets ammattitaitoisen tiiminsä kanssa vastaa itäisellä pääkaupunkialueella lähes 150 taloyhtiön porraskäytävien ja yhteisten tilojen siivouksesta.

 

Mitä porrassiivous pitää sisällään?

 

Porrassiivouksen sisältö räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Porraskäytävien ja aulojen lisäksi huolehdimme kaikkien yleisten tilojen siisteydestä, kuten kerhotiloista, saunatiloista, pesuloista, kuivaushuoneista, kellari- ja vinttivarastoista sekä lastenvaunu- ja pyörävarastoista. Laadimme asiakkaille vuosikellot harvemmin suoritettavista töistä, jolloin kaikilla on tiedossa mitä ja milloin siivotaan, lisäksi ehdotamme aktiivisesti siivoojiemme havaintojen perusteella mille palveluille voisi olla lisätarvetta.  Ylläpitävän siivouksen lisäksi teemme peruspesuja, vahauksia ja ikkunanpesuja, joilla varmistetaan pintojen säilyminen hyväkuntoisina pitkään. Päivystyksemme auttaa myös iltaisin ja viikonloppuisin hoitamalla äkilliset siivoustarpeet ilkivallan ja vahinkojen osalta 24/7.

 

Palveluesimiehemme vastaavat, että kaikki kohteet ovat kunnossa ja tekevät palveluohjaajiemme kanssa kohteissa omavalvontaa viikoittain, jolloin meillä on mahdollisuus reagoida heti mahdollisiin puutteisiin ja tehdä korjauksia. Kaikki omavalvonnat kirjataan järjestelmäämme, ja niitä hyödynnetään toimintamme kehittämisessä. Asiakas saa halutessaan yhteenvedon omavalvonnasta ja lisäksi palveluesimies tapaa asiakkaita säännöllisesti, jolloin käydään läpi ajankohtaisia muutoksia ja kehitysideoita.

 

Millaisia ominaisuuksia porrassiivoojalla on hyvä olla?

 

Siivoojalta porrassiivous vaatii hyvää kuntoa ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Perehdytämme kaikki siivoojat oman koulutusohjelmamme avulla ja varmistamme osaamisen, jotta työntekijät voivat työskennellä luottavaisin mielin kohteessa. Siivoojan työhön liittyy olennaisena osana kohteiden siisteyden lisäksi varmistaa, että taloyhtiöissä kaikki toimii ja on kunnossa sekä mahdollisten korjaustarpeiden ilmoittaminen huoltoyhtiölle.

 

Miten korona on huomioitu porrassiivouksessa?

 

Olemme lisänneet paljon siivouksia. Taloyhtiöiden siivouksessa huomioidaan erityisesti kaikki kosketuspinnat, kuten hissien napit, valokatkaisijat, oven kahvat ja kaiteet, jotka puhdistetaan desinfioivalla aineella. Yhteisiä tiloja, kuten saunoja, siivotaan useammin ja tarvittaessa esimerkiksi todennetun koronatapauksen jälkeen erikoissiivouksen tiimimme tekee täydellisen koronadesinfiointisiivouksen kohteeseen.

 

Millainen on porrassiivoojan työpäivä?

 

Porrassiivouksen tiimeillä on omat vakituiset siivousalueet, joista he vastaavat. Siivoojat siivoavat työohjeen mukaan ja he huomaavat, jos kohteessa on huomautettavaa tai tarvitaan ylimääräistä siivousta. Jos jotain on rikki tai voi aiheutua vaaratilanteita, kuten seinästä irronnut valokatkaisija, siivoojat ilmoittavat siitä esimiehelleen, joka on yhteydessä huoltoliikkeeseen tilanteen korjaamiseksi. Siivoojien tuurauksiin meillä on omat tuurauspartiot, jotka sijaistavat sairastuneita.

 

Siivous on itsenäistä työtä, minkään asian kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Palveluohjaajat käyvät säännöllisesti kohteissa tapaamassa siivoojia ja esimies on aina tavoitettavissa puhelimitse. Lisäksi järjestetään koulutuksia, kehityskeskusteluja ja tiimipalavereita sekä toimistolle saa aina tulla tervehtimään ja kahville.

 

Asukkaat tuntevat vakituiset siivoojat ja jäävät mielellään juttelemaan. Saamme siivoojistamme usein positiivista palautetta, sekä kohteiden siisteydestä että siivoojien ystävällisyydestä. Usein asukkaat muistavat siivoojiamme jouluna ja juhannuksena. Asiakkaalta tulleesta kiitettävästä palautteesta palkitsemme työntekijämme aina pienillä lahjoilla, jonka esimies vie siivoojille.

 

Miten poikkeustilanteet huomioidaan?

 

Meillä on mahdollisuus reagoida nopeasti kaikkiin lisäsiivous pyyntöihin. 24/7 siivouspäivystys varmistaa, että saamme asiakkaillemme aina apua tilanteessa kuin tilanteessa. Päivystyksemme pelastaa siivousasioissa putkirikoissa, ilkivaltatapauksissa ja onnettomuuksien jälkeen päivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta. Isännöitsijät arvostavat reagointinopeuttamme sekä sitä, että teemme mitä lupaamme.

 

Mitä hyötyä talonyhtiölle on säännöllisestä siivouksesta?

 

Säännöllinen siivous tuo taloyhtiölle säästöä pitkällä tähtäimellä, koska materiaalit pysyvät hyvässä kunnossa ja tarvetta isommille toimenpiteille on harvemmin. Lisäksi puhtaat tilat lisäävät asumisen turvallisuutta ja viihtyvyyttä.  Siistit tilat luovat puhtauden ja välittämisen ilmapiiriä, joka osaltaan ohjaa asukkaiden käyttäytymistä siistiin ja puhtaan ympäristön ylläpitämiseksi. Siivoojat huomaavat, jos on jotain korjaustarvetta tai tarvetta isompaan siivoukseen ja olemme asiasta yhteydessä isännöitsijään. Meistä on tärkeää, että asukkaat viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi kotitalossaan!

 

Kuva: Porrassiivouksen tiimi palveluohjaajat Aili Grossberg ja Ilona Alihanka sekä palveluesimies Katre Laanemets

 

Haluatko työskennellä puhtauden erikoisjoukoissa? Hae meille töihin!

 

Kysy lisää porrassiivouksesta tai pyydä tarjous: