Siskon Siivoukselle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Meille on myönnetty arvostettu Ekokompassi-sertifikaatti. Ekokompassi on tunnettu ympäristösertifiointiohjelma, joka tarjoaa yrityksille puitteet arvioida ja todentaa vastuullista ja ympäristöystävällistä tapaa toimia.

Vastuullisuus ja työntekijöidemme osaamisen vahvistaminen ovat Siskon Siivouksen arvomaailman ytimessä. Haluamme tehdä asiakkaidemme ja työntekijöidemme arjesta parempaa. Idea Ekokompassin suorittamisesta tuli henkilöstömme halusta tehdä parempia, luontoa säästäviä valintoja ja näin tuoda oman panoksemme paremman ja puhtaamman huomisen puolesta.

Ympäristölupauksemme:

”Me haluamme omalta osaltamme varmistaa, että meillä on jatkossakin ihana, puhdas Suomi, jossa voimme elää ja tehdä töitä.

Me panostamme omien työntekijöidemme osaamiseen ja tietoisuuteen ympäristöä säästävistä toimintatavoista, aineista, menetelmistä ja kierrätyksestä. Pysyvät, osaavat ihmiset ovat sitoutuneempia ja osaavat toimia paremmin asiakkaidemme ja ympäristömme hyväksi.

Olemme sitoutuneet pienentämään CO2 -päästöjä ja olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä.”

Ekokompassiin liittyvä prosessi aloitettiin Siskon Siivouksella jo viime vuonna kehitysjohtajamme Auli Vainion johdolla; ” Ekokompassi sopii juuri meidän kokoisellemme yritykselle. Prosessi on ollut hyödyllinen ja opettavainen kokemus koko henkilökunnallamme. Ekokompassin myötä pääsimme arviomaan tapaamme toimia ja opastamaan henkilökuntaamme konkreettisella tasolla, miten tehdään kestävämpiä ja ekologisempia valintoja. Prosessi kannustaa jatkuvaan parantamiseen ja lisää valmiuksiamme opastaa asiakkaitamme ympäristöä säästäviin tapoihin toimia. Kannustammekin kaikkia asiakkaitamme kiinnittämään huomiota ympäristöasioihin nyt ja tulevaisuudessa.”

VAHVISTAMME TYÖNTEKIJÖIDEMME OSAAMISTA

Uskomme vahvasti, että hyvin asiantuntevat ja ammattitaitoiset työntekijät ovat ympäristön kestävään kehitykseen sitoutumisemme kulmakivi. Panostamme tiimimme jäsenten osaamiseen ympäristöystävällisistä käytännöistä, materiaaleista, menetelmistä ja kierrätyksestä. Kouluttamalla jatkuvasti työntekijöitämme ympäristöystävällisten puhdistusratkaisujen ja -tekniikoiden viimeisimmistä edistysaskeleista, valmistamme heidät tekemään tietoisia valintoja, jotka hyödyttävät sekä asiakkaitamme että ympäristöä.

CO2-PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on tärkeää ilmaston lämpenemisen ja sen haittavaikutusten torjumiseksi. Tätä varten olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tiedostamme, että tämä matka edellyttää monipuolista lähestymistapaa, joka kattaa toimintamme eri osa-alueet. Analysoimalla hiilijalanjälkeämme, tunnistamalla parannusalueita ja toteuttamalla konkreettisia toimenpiteitä pyrimme aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutuksiamme.

KESTÄVÄT TOIMINTATAVAT

Pyrimme minimoimaan ekologisen jalanjälkemme käyttämällä ympäristöystävällisiä siivousmateriaaleja ja energiatehokkaita laitteita. Siivousprosessissa edistämme myös vastuullista jätehuoltoa asettamalla etusijalle kierrätyksen ja asianmukaiset hävittämismenetelmät. Noudattamalla näitä käytäntöjä varmistamme, että palvelumme vaikuttavat mahdollisimman vähän ympäristöön, tuottaen silti erinomaisia tuloksia asiakkaillemme.

YHTEISTYÖ JA JATKUVA PARANTAMINEN

Etsimme aktiivisesti kumppanuuksia sellaisten toimijoiden ja organisaatioiden kanssa, jotka jakavat arvomme ja sitoutumisemme kestävään kehitykseen. Tekemällä yhteistyötä samanhenkisten tahojen kanssa voimme parantaa tietopohjaamme, jakaa toimivia käytäntöjä ja työskennellä yhdessä puhtaamman Suomen puolesta. Lisäksi tarkastelemme ja arvioimme jatkuvasti prosessejamme löytääkseen parannusmahdollisuuksia. Jatkuvan oppimisen ja hiomisen kautta pyrimme aina parantamaan vastuullisuuttamme ja ympäristöasioiden hallintaa.

Ekokompassi-sertifikaatti on arvostettu tunnustus sitoutumisestamme ympäristön kestävään kehitykseen. Se toimii ohjenuorana, joka auttaa meitä hahmottamaan vastuumme ja tavoitteemme ympäristönsuojelun edistämiseksi selkeämmin ja tarjoaa meille konkreettiset työkalut näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää ekokompassi-sertifikaatista täältä.

Lisätietoja:

Auli Vainio, Kehitysjohtaja

auli.vainio@siskonsiivous.fi


Tutustu myös aikaisempiin blogijulkaisuihimme:

Siskon Siivouksen emäntäpalvelu huolehtii – Asiakaskokemus CapMan Oyj

Siskon Siivous on mukana Hyvä Yritys- kampanjassa – Miksi Siskon Siivous on Hyvä Yritys?

Kodinomaisten hotellihuoneiden siivousta ammattitaidolla – Asiakaskokemus Hiisi Homes

LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ – MEILTÄ KAIKKI PUHTAUSPALVELUT YRITYKSILLE!