Vastuullisuus on konkreettisia tekoja

Siskon Siivous on hyväksytty UN Global Compact -yritysvastuuverkoston jäseneksi!

Vastuullisuus tarkoittaa meille monia asioita. Se on muun muassa läpinäkyvyyttä toimissamme, kaikista työntekijöistämme huolehtimista, ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen tekemistä ja yhteiskuntavastuuta. Teemme oman panoksemme paremman ja tasapuolisemman huomisen puolesta.

UN Global Compact

Yhdistyneet kansakunnat on maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin 24. lokakuuta 1945. Global Compact on YK:n haaste yritysmaailmalle, maailman suurin yritysvastuualoite, joka tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa.

UN Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät vastuullista liiketoimintaa ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien, ympäristön ja korruption torjunnan saroilla. Kansainväliseen verkostoon kuuluu jo yli 19 000 yritystä globaalisti ja yli 220 Suomesta ja se on perustettu vuonna 2000 YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin aloitteesta.

UN Global Compact tarjoaa yrityksille tietoa, tukea, koulutusta sekä työkaluja, kun yritys haluaa rakentaa vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa. UN Global Compact tukee yrityksiä vastuullisuustyössään Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.

Lisää Global Compact -yritysvastuuverkostosta voi lukea täältä.

Vastuullisuus muodostuu monesta osa-alueesta

Ekologiset ja energiatehokkaat siivousratkaisut.
Käytämme ympäristöystävällisiä siivousvälineitä ja -menetelmiä, tämä tarkoittaa vähemmän kemikaaleja, vettä ja energiaa, mikä vähentää ekologista jalanjälkeä. Tämä ei ainoastaan ole ympäristön kannalta hyvä asia, vaan se myös parantaa asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveyttä, kun altistuminen haitallisille aineille vähenee.

Vastuullinen yhteiskunnan jäsen ja vastuullinen työvoimapolitiikka.
Noudatamme lakeja ja määräyksiä sekä torjumme osaltamme orjatyötä ja ihmiskauppaa.

Haluamme tarjota parempaa elämää kaikille työntekijöillemme. Tarjoamme aktiivisesti koulutusta ja ammatillista kehitystä työntekijöillemme, jolla tuemme työntekijöidemme hyvinvointia. Kaikilla työntekijöillämme on oikeus kattavaan työterveyshuoltoon ja jokaisen työntekijän työturvallisuus otetaan aina huomioon kohteesta riippumatta.

Meillä työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. Periaatteemme on meille tärkeä ja se koskee kaikkia riippumatta henkilön taustasta, iästä, kulttuurista, kotimaasta tai esimerkiksi seksuaalisesti suuntautumisesta.

Maksamme reilua palkkaa. Meillä siivoojan palkka on aina vähintään 11,73 €/tunti.

Asiakaslähtöisyys.
Kehitämme palveluitamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Haluamme tehdä asiat kerralla oikein, jatkuvasti kehittyen ja viedä toimialaa eteenpäin. Toimimme läpinäkyvästi, oikein mitoitettuna ja hinnoiteltuna.

Pyrimme myös ennakoimaan ja ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja toiveita, ja räätälöimme palveluitamme vastaamaan näitä tarpeita. Uskomme vahvasti, että vastuullisuus voi olla kilpailuetu ja samalla se voi parantaa yhteisöä ja ympäristöä.

Muita vastuullisuuden muotoja Siskon Siivouksella

Olemme lisäksi sitoutuneet alla oleviin käytäntöihin:

  • meillä on eettinen ohjeisto (Code of Conduct)
  • meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti
  • kaikki kumppanimme ovat Suomeen rekisteröityjä yrityksiä
  • raportoimme vastuullisuudestamme GRI:n ja ESG:n mukaisesti
  • ESG-raporttimme löytyy Asiakastiedon palvelusta

Vastuullisuus ei ole trendi, vaan se on tulevaisuuden liiketoiminnan perusta. Etsimme aktiivisesti kumppanuuksia sellaisten toimijoiden ja organisaatioiden kanssa, jotka jakavat arvomme ja sitoutumisemme kestävään kehitykseen. Tekemällä yhteistyötä samanhenkisten tahojen kanssa voimme parantaa tietopohjaamme, jakaa toimivia käytäntöjä ja työskennellä yhdessä vastuullisemman Suomen ja maailman puolesta.


Tutustu myös aikaisempiin blogijulkaisuihimme:

Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Siskon Siivous on mukana Hyvä Yritys- kampanjassa – Miksi Siskon Siivous on Hyvä Yritys?

LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ – MEILTÄ KAIKKI PUHTAUSPALVELUT YRITYKSILLE!