TURVALLISUUSHAVAINTO / SAFETY DETECTION

Täytä lomake, mikäli huomaat mahdollisen vaaran aiheuttajan tai kirjaa positiivinen asia, joka auttaa tekemään työtä turvallisemmin.
Esimerkkejä: liukastuminen, horjahtaminen, kompastuminen, liikenteessä tapahtunut tilanne

Fill out the form if you spot a potential hazard or to record a positive thing that will help you do your job safer.
Examples: slipping, faltering, tripping, traffic situation