PALVELUTAKUU

 SISKON SIIVOUS OY:N PALVELUTAKUU

Palvelutakuun lähtökohtana on asiakkaalle laadukkaat ja luotettavat palvelut.

 

Lupaamme, että hoidamme työvelvoitteemme aina sovitun mukaisesti. Tämän varmistavat ensiluokkaiset työnjohtajamme, ammattitaitoisten siivoojien ja hyvän perehdytysohjelmamme avulla. Mikäli kuitenkin laatupoikkeamia tapahtuu, lupaamme aina korjata puutteet 24h sisällä.

 

Siivoojamme kirjaavat itsensä puhelimella kohteeseen sisään ja ulos. Esimiehemme pystyvät seuraamaan työn edistymistä reaaliaikaisesti ja raportoimaan lisätyöt ja poikkeamat helposti myös asiakkaan järjestelmiin niin halutessaan. Hälytys muistuttaa esimiestä aina jos siivooja ei saavu kohteeseen ja näin mikään kohde ei jää vaille sovittua palvelua.

HENKILÖKUNTAMME

Henkilökuntamme on tärkein tekijä asiakastyytyväisyydessä ja palvelutakuu yltää myös henkillöstöpolitiikkaamme. Me käytämme ylläpitosiivouskohteissamme pelkästään Siskon Siivouksen omaa, vakituista henkilökuntaa. Näin pystymme varmistamaan palvelumme laadun ja työntekijöidemme ammattitaidon sekä lunastamaan palvelutakuun. Jokaiseen kohteeseen perehdytetään aina kaksi varamiestä etukäteen sairauspoissaolojen ja lomien tuurauksiin. Kaikki työntekijämme käyvät läpi viikon mittaisen perehdytysohjelmamme, joka suoritetaan ensin esimiehen ja sitten työparin kanssa.

 

Meille työntekijöidemme jaksaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tässä esimiestyö on mielestämme avainasemassa. Esimiehemme opastavat ja kannustavat työntekijöitämme joka päivä. Kerran kuukaudessa tiimipalaverissa käydään ajankohtaisia asioita läpi. Kerran vuodessa kaikkien työntekijöidemme kanssa käydään kehityskeskustelu.

 

Kannustamme siivoojiamme kouluttautumaan ja jokaiselle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Seuraamme säännöllisesti työtyytyväisyyttä hyvinvointikyselyllä. Palkitsemme joka kuukausi kuukauden työntekijän jokaisesta tiimistä. Muistamme syntymäpäivät joka vuosi ja järjestämme vuosittain koko yrityksen yhteiset juhlat. Työtyytyväisyyteen vaikuttaa lisäksi hyvä työterveyshoitomme, ennakoiva työkykyä ylläpitävä toimintamme ja varhaisen välittämisen mallimme.

 

Sairauspoissaolomme ovat alalle harvinaisen alhaiset 2,28% ja työsuhteemme ovat pitkäikäisiä.

Uskomme siihen, että työssä voi olla myös hauskaa!